Entrega Alcalde de Jalapa constancia de capacitación a servidores público