Continúan beneficiando a familias con entrega de tinacos